Pieczywo

Oferujemy szeroki wybór pieczywa, wypiekanego w oryginalnych kamiennych piecach. Wszystkie nasze wypieki są tworzone na podstawie zakwasów chlebowych opartych na pełnych kulturach bakterii kwasu mlekowego i unikatowych koloniach dzikich drożdży.  Używamy zakwasy różnego rodzaju, w zalezności od wypiekanego pieczywa, jednakże wszystkie zakwasy tworzymy sami!